Blaasontsteking en bacteriën

20 jun

Blaasontsteking en bacteriën
Blaasontsteking is een infectie van de blaas. Meer dan 85 procent van de blaasontstekingen ontstaan door een infectie met de Escherichia coli bacterie. De E. coli bacterie komt voor in de dikke darm en komt soms in de urineweg terecht waar ze niet thuishoort. 

bacteriën
Escherichia koli bacteria (E koli)

Daarnaast kan de blaasontsteking ontstaan door bacteriën die zich in de blaas nestelen zoals de Staphylococcus saprophytic; Enterococcus faecalis; Proteus mirabilis en de Klebsiella.
Over de symptomen van een blaasontsteking leest u het artikel Blaasontsteking symptomen.

Een urineweginfectie / blaasontsteking kunt u thuis zelf behandelen met een Antibioticakuur. Waarschijnlijk verdwijnen de symptomen en uw klachten dan al snel.

Een nieuwe infectie waarbij een andere bacterie de oorzaak is:
Bacteriële nesten, zoals prostaatontsteking of urinewegstenen.
Een bacterie kan resistent zijn voor het antibiotica.

Bacteriën raken resistent doordat Antibiotica in het water van rivieren terecht komt via uitwerpselen van mens en dier met daarin de resten van antibiotica medicijnen. Hierdoor kunnen bacteriën resistent raken voor de antibiotica en kunnen daardoor niet meer goed worden bestreden. Dit is een gevolg van het lekken bij waterzuiveringsinstallaties.

Het meest gevonden antibioticum in de rivieren is het antibioticamiddel Trimethoprim, dat voornamelijk wordt gebruikt voor de behandeling van een blaasontsteking.

Andere antibioticamiddelen tegen blaasontsteking kunnen nitrofurantoïne en fosfomycine zijn. De laatste moet u niet gebruiken als u borstvoeding geeft,

Maak een antibioticakuur altijd af.
Ook al heeft u geen symptomen of klachten meer. Bacteriën kunnen in de blaas achterblijven en opnieuw een ontsteking veroorzaken. Het daarom van belang een kuur altijd af te maken.

Residente bacteriën kunnen bestreden worden met bacteriofagen. Het gebruik van van bacteriofagen is nog erg omstreden.

In een uitzending van “dokters van morgen”: Zijn bacteriofagen een goed alternatief als antibiotica niet meer werken?

Download Folder E-coli
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)